Η ιστορία του χωριού

89

Ο Δραγαλεβός: Το όνομα Δραγαλεβός είναι γενικά παραδεκτό ότι είναι Σλαβικής προέλευσης. Σύμφωνα με τον Γερμανό καθηγητή Vasmer,  το όνομα  Δραγαλεβός  προέρχεται από τη Σλαβική Dragalevo (Dragalevo), που σημαίνει δρόμος / βοσκότοπος / κοιλάδα. Bέβαια σε διάφορα έγραφα και σε διάφορες αναφορές συναντάται με κάποιες παραλλαγές, όπως:  Γαρδαλεβός, Δραγαλιβός ή Δραγάλιγος (στο «Χρονικό του Μορέως», το 14ο αιώνα).  Σύμφωνα με την παράδοση η γνήσια μορφή και η σωστή εκφορά του ονόματος  είναι Δραγαλεβός, όπως την διατήρησε πιστά ως τα νεώτερα χρόνια ο λαός.

Αρχική τοποθεσία: Η μοναδική γραπτή ιστορική πηγή που έχουμε για τον παλαιό -μεσαιωνικό «Δραγαλεβό» είναι το Χρονικό του Μορέως (14ος αιώνας – εποχή Φραγκοκρατίας), που μπορεί να θεωρηθεί ως η μόνη έγκυρη πηγή. Σύμφωνα με τοπικές παραδόσεις, κοντά στο νεότερο Δραγαλεβό (σημερινό Έλατο), υπήρχε ένα μεγάλο χωριό που καταστράφηκε. Αυτό το μεγάλο χωριό ήταν ο παλαιός Δραγαλεβός. Η τοποθεσία αυτή βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον νεότερο Δραγαλεβό (1000 -1300 m), στη νότια πλευρά του.

99

Σύμφωνα με τα λεγόμενα, στην τοποθεσία αυτή οι νεότεροι «Δραγαλεβίτες» φυτεύοντας τα αμπέλια τους  συχνά σκόνταβαν πάνω σε διάφορα απομεινάρια τοίχων ή ορισμένες φορές έβρισκαν λείψανα ανθρώπων, πράγμα που αποδεικνύει ότι εκεί υπήρχε κάποτε οικισμός. Πολλές περιοχές αυτής της τοποθεσίας σήμερα έχουν  διασωθεί   με ονόματα Αγίων: Άγιος Δημήτριος, Παναγία, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Αθανάσιος, Προφήτης Ηλίας, Άγιος Ιωάννης, Αγία Αικατερίνη, Αγιώργηδες, πράγμα που αποδεικνύει ότι εκεί ίσως υπήρχαν οι αντίστοιχες εκκλησίες του παλιού Δραγαλεβού. Σε αρκετές από τις τοποθεσίες αυτές υπάρχουν και υπολείμματα παλαιών εκκλησιών. Ο μεγάλος αριθμός  των εκκλησιών αποδεικνύει ακόμα ότι ο παλαιός Δραγαλεβός ήταν ένα αρκετά μεγάλο χωριό.

Ο νεότερος Δραγαλεβός: Στα  επόμενα χρόνια ο Δραγαλεβός αφανίζεται. Τα  ακριβή αίτια του αφανισμού είναι άγνωστα, ωστόσο υπάρχουν πολλές εκδοχές όπως: δημογραφική καταστροφή από επιδημία ,όπως η πανώλης (πανούκλα) που χτύπησε την Πελοπόννησο στο τέλος του 1347, ή αποτέλεσμα καταστροφικού σεισμού. Σύμφωνα  με το «Χρονικό του Μορέως» υπάρχει  και μια άλλη εκδοχή: στα χρόνια της Φραγκοκρατίας ο Δραγαλεβός έπαθε μεγάλες καταστροφές.

Το «Χρονικό του Μορέως»  αναφέρει ότι  οι Φράγκοι:

«τον Δραγάλιγον κι όλην την Τσακωνίαν

εκούρσεψαν κι αφάνισαν,τους τόπους ερημώσαν.

εσέβησαν στον Γαρδαλεβόν την Τσακωνίαν κουρσέουν..»

Βέβαια η καταστροφή δεν ήταν ολοκληρωτική . Όμως  τα χτυπήματα των Φράγκων ήταν αρκετά δυνατά ώστε ο παλαιός Δραγαλεβός μη μπορώντας να ανασυγκροτηθεί, να αφανιστεί σιγά-σιγά. Αργότερα, σε άγνωστη χρονική περίοδο, αναδημιουργήθηκε ο νεότερος Δραγαλεβός, σε γειτονική τοποθεσία ( ο σημερινός Έλατος).

63Μετονομασία: Σε  παλαιότερα χρόνια είχε επικρατήσει γνώμη ότι τα ξενόγλωσσα τοπωνύμια έπρεπε για εθνικούς λόγους να αντικατασταθούν με ονόματα ελληνικά. Το 1926 δημοσιεύτηκε διάταγμα «περί μετονομασίας συνοικισμών πόλεων και κωμών». Το διάταγμα όριζε ότι επιτρέπεται να μεταβληθούν «ξενόφωνα ή κακόηχα ονόματα» χωρίς κανένα περιορισμό,. Έτσι, σύμφωνα με το διάταγμα αυτό ο Δραγαλεβός μετονομάστηκε σε Έλατο. Το όνομα Δραγαλεβός έχει βέβαια,  σλαβική  γλωσσική προέλευση. Είναι όμως κατάλοιπο από τις περιπέτειες του ελληνικού έθνους κατά την μακραίωνη ιστορική του πορεία, είναι δηλαδή στοιχείο του εθνικού μας βίου. Επιπλέον, ο νεότερος Δραγαλεβός συνδέεται άρρηκτα με τον παλαιό Δραγαλεβό ο οποίος είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της προϊστορίας ή της πρωτοϊστορίας του Καστριού με την ευρεία οικιστική του έννοια.

Από τα «ΚΑΣΤΡΙΤΙΚΑ» του Β. Τόγια